bezchmurnie
22°
21°
sobota
Konkurs fotograficzny “Piękno Ziemi Częstochowskiej”
19 czerwca 2024 r. | 11:47
0

Do 30 września trwa przyjmowanie zgłoszeń w XV Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”.

Pula nagród konkursu to 5000 zł.

Poniżej regulamin.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

§ 1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej” jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

§ 2
Konkurs skierowany jest do osób niepełnoletnich oraz pełnoletnich, amatorów fotografowania oraz profesjonalistów.

§ 3
Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dostrzeżenie piękna powiatu częstochowskiego i jego prezentacja w formie artystycznej dokumentacji.

§ 4
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w formacie JPG najwyższej jakości. Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 3000 pikseli na dłuższym boku. Każde zdjęcie musi być zatytułowane.

Pliki zdjęciowe należy podpisać nazwiskiem autora oraz tytułem fotografii.

§ 5
Zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu częstochowskiego, tj.: miast i gmin: Blachownia, Olsztyn, Koniecpol, Przyrów oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Poczesna, Rędziny
i Starcza.

§ 6
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 8 fotografii lub/i zestawów tematycznych zdjęć, gdzie zestaw maksymalnie 3-ch zdjęć będzie traktowany jako jedno zdjęcie.

§ 7
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody. Decyzja Komisji jest ostateczna
i niepodważalna.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.10.2024 r. na stronie www.czestochowa.powiat.pl oraz na stronie Facebook’a.

§ 8
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne.

§ 9
Formularze zgłoszeniowe oraz zgody na wykorzystanie wizerunku/wizerunku dziecka w formie papierowej wraz ze zdjęciami zapisanymi na nośniku w postaci pendriva lub płyty CD należy dostarczyć w kopercie na adres:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej”

lub zeskanowane formularze i zgody oraz pliki zdjęciowe przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkursypowiatowe@czestochowa.powiat.pl.
Zeskanowane dokumenty muszą być czytelne i opisane.

§ 10
Termin zgłoszenia prac: do 30 września 2024 r.

Maksymalna pula nagród w konkursie to 5 000 zł. O wysokości poszczególnych nagród decyduje Komisja Konkursowa.

§ 11
Podpisując formularz zgłoszeniowy, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe prace są jego autorstwa i stanowią jego własność.

§ 12
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich na rzecz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Zdjęcia podpisane nazwiskiem autora będą mogły być dowolnie rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych powiatu.

§ 13
Zwycięskie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora zostaną opublikowane na stronie internetowej, na Facebooku Organizatora oraz w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych”.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *