zachmurzenie umiarkowane
20°
19°
sobota
Porządkowanie numerów w Olsztynie
23 lutego 2023 r. | 11:59
0

Urząd Miasta i Gminy Olsztyn informuje, że została podjęta procedura aktualizacji numerów porządkowych przy ulicy Karlińskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 ze zm.) do zadań gminy należy między innymi ustalenie numerów porządkowych i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Dla każdej ulicy i każdego placu posiadającego nazwę tworzy się odrębne, ciągłe zbiory numerów porządkowych w sposób zapewniający przestrzenną regularność każdego z tych zbiorów oraz unikalność jego elementów.

W związku z tym, że istniejąca numeracja porządkowa budynków przy ulicy Karlińskiego zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie, należało podjąć decyzję o jej aktualizacji, która ma służyć nie tylko uporządkowaniu administracyjnemu miejscowości. Zmiany te mają na celu podniesienie poziomu Państwa bezpieczeństwa, gdyż w razie konieczności interwencji służb takich jak Policja, Straż Pożarna lub Pogotowie Ratunkowe, odpowiednio oznakowane ulice i budynki ułatwią lokalizację, a co za tym idzie dotarcie z pomocą. /UMiG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *