zachmurzenie duże
14°
13°
niedziela
Dziś radni zdecydują o drodze Biskupice – Choroń
08 października 2019 r. | 11:13
0

Dziś o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Powiatem Częstochowskim oraz Powiatem Myszkowskim w sprawie określenia zasad współfinansowania zadania pn. Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie skrzyżowania ulic Narcyzowej i Jarzębinowej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę ewid. nr 990, zlokalizowanego w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn,
w rejonie ulicy Karłowatej Sosny (
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w Zrębicach Pierwszych (
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w Olsztynie
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Kusiętach
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/260/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Olsztynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Olsztynie
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/263/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Turowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Turowie
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/307/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi w roku 2020."
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Powiatem Częstochowskim oraz Powiatem Myszkowskim w sprawie określenia zasad współfinansowania zadania pn. Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
27. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty.
28. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Olsztyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *