zachmurzenie duże
14°
13°
niedziela
Jest przetarg na budowę drogi z Biskupic do Choronia
21 czerwca 2022 r. | 12:51
0

Gmina ogłosiła przetarg na budowę drogi gminnej w miejscowości Biskupice do granic miejscowości Choroń w gminie Poraj.

W ramach zadania zostaną wykonane:
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną
b) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej/decyzji pozwolenia na budowę/ pozwolenia na prowadzenie
robót budowlanych od organu administracji architektonicznobudowlanej bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
d) wykonanie robót budowlanych

Parametry techniczne drogi:
− funkcja w sieci drogowej- gminna
− długość odcinka wg PFU około 1,665 km,
− przyjęta klasa – dr. lokalna „L” a dla DP 1065S – droga zbiorcza „Z”
− kategoria ruchu KR2 a dla DP nr 1065S KR3
− szerokość jezdni 6,00 m,
− skrzyżowanie z DP 1065S skanalizowane typu „rondo” o średnicy zewnętrznej min 45 m, szerokość jezdni 5,50 m, i szer. pierścienia min 2,0 m, (wymagany podział 5 działek - nr działki do podziału 320/14, 2738, 2737, 2733, 23/1)
− jezdnia asfaltobetonowa, spadek daszkowy dwustronny w wys. 2%, na łukach jednostronny,
− jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa przyległa do jezdni szer. 2,65 m (w tym 0,15 m krawężnik), na rondzie oddzielona od jezdni pasem zieleni – szerokości 2,0 m
− pobocze utwardzone kruszywem – szer. 0,75 m
− odwodnienie rowem przydrożnym chłonno-odparowującym
− w rejonie skrzyżowania z droga gminna 2 KD-DG 0839035 wykonanie na utwardzonym kostką placu Miejsce Odpoczynku Rowerzystów MOR z następującym wyposażeniem:
• wiata chroniąca przed deszczem
• wewnątrz stół i ławki
• stojak dla rowerów
• kosz na śmieci
• stojak z mapami turystycznymi
• wc
• oświetlenie – latarnia solarna

Oferty można składać do 4 lipca.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *