zachmurzenie duże
sobota
fot. Wikipedia
Miejscowy plan zagospodarowania dla ulic Południowej i Olsztyńskiej w Turowie
27 lipca 2020 r. | 11:46
0

Do dnia 14 sierpnia 2020 r. można składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr V/59/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów, rozpoczęliśmy prace nad zmianą planu miejscowego dla ww. terenów. Właściciele działek we wskazanym obszarze (patrz mapka - s. 2) mogą złożyć wniosek o zmianę ich przeznaczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 w godzinach pracy urzędu lub wysłać pocztą na ww. adres.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.

Szczegóły znajdziecie w urzędzie. /UG Olsztyn/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *