zachmurzenie umiarkowane
15°
13°
poniedziałek
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Turowie ponownie do wglądu
26 lipca 2021 r. | 11:39
0

Wójt Gminy Olsztyn poinformował o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem będzie można się zapoznać od 27.07.2021 r. do 24.08.2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 3285 077 wew. 33) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 20.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, w sali sesyjnej o godz. 12.00, w tym również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *