zachmurzenie duże
poniedziałek
Nowe drogi i remonty dróg w gminie
06 września 2019 r. | 12:54
0

Budowa ulic w Skrajnicy: Słonecznej, Gwiezdnej i Szczytowej oraz chodnika i nowej nakładki na ul. Storczykowej w OlsztynieOdrzykoniu to przedmiot przetargów, które gmina ogłosi w najbliższych dniach. Dofinansowanie na te budowy w wysokości 50 proc. gmina uzyska z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury.

Koszt tych zadań według kosztorysów inwestorskich wynosi ok. 2.7 mln zł.

W Skrajnicy drogi będziemy remontować po skończonej właśnie budowie kanalizacji. Komfort i bezpieczeństwo poprawi także budowa chodnika i nowej nakładki asfaltowej wzdłuż ul. Storczykowej w Olsztynie. Trotuar rozpocznie się od DK-46, pobiegnie do skrzyżowania przy wjeździe na Osiedle pod Wilczą Górą, a następnie w kierunku oczyszczalni ścieków. Chodnik będzie miał ponad 800 m. Oba zadania dofinansowane zostaną z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zakończą się w pierwszej połowie przyszłego roku.

Piaskowa w Olsztynie
Przed nami też inne prace: ulica Piaskowa z oświetleniem w Olsztynie, remonty: ul. Morelowej w Skrajnicy (150m), ul. Sosnowej w Biskupicach Nowych (150 m), tzw. „Czarnej drogi” (260 m), tłuczniówki w kierunku Jeziorka Krasowego w Kusiętach (700 m), budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Przymiłowicach (800m), chodnik z oświetleniem przy ul Narcyzowej w Olsztynie – Odrzykoniu, doświetlenie ul. Jodłowej w Biskupicach, przedłużenie ul. Jurajskiej w Zrębicach (300 m), które jeszcze w tym roku ruszą na terenie Gminy Olsztyn. Roboty te warte są ok. 1 mln zł.

Osiedle w Przymiłowicach
Prace przy budowie dróg na dwuhektarowym osiedlu przy ul. Kielnickiej w Przymiłowicach już trwają. Dopuścił je uchwalony kilka lat temu przez Radę Gminy Olsztyn plan miejscowy dla terenów należących do Wspólnoty Gruntowej Przymiłowice i wykonany na podstawie niego projekt, który uzyskał pozwolenie na budowę. Zakres robót obejmuje budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej, budowę odwodnienia, trzech przepustów oraz roboty nawierzchniowe – jezdni i pobocza. Planowane jest wykonanie jezdni o długości łącznie 838,1 m. – Dziękujemy za dobrą współpracę Wspólnocie Gruntowej z Przymiłowic – mówi wójt Kucharski.

Nowa droga w Kusiętach i chodnik na Odrzykoniu
Nowe tereny budowlane - przewidziane planem miejscowym - uruchomi także droga w Kusiętach o łącznej długości 246 m. Niebawem ruszy też budowa chodnika dwustronnego w Olsztynie – Odrzykoniu wzdłuż ul. Narcyzowej. Długość chodnika prawostronnego – 199 m, długość chodnika lewostronnego - 91 m, szerokość chodnika - 2 m z częściowym zawężeniem do 1,5 m wraz z oświetleniem w kierunku przystanku MPK.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach przy ul. Jodłowej obejmuje uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego o 3 słupy oświetleniowe (w kierunku wschodnim).

Nowa droga w Olsztynie
Prawie 460 metrów długości będzie miała natomiast ul. Amonitowa w Olsztynie (przetarg na jej wykonanie właśnie ogłaszamy), która uruchomi sporo działek budowlanych po swojej wschodniej i zachodniej stronie. Amonitowa pobiegnie prostopadle do ul. Żwirki i Wigury, równolegle do Zielonej w kierunku ul. Sosnowej. Do momentu pełnego uzbrojenia nowa ulica z wyjątkiem połączenia z DK-46, które będzie wykonane w masie asfaltowej, powstanie z kruszywa dolomitowego. /UG Olsztyn/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *