pochmurnie
sobota
UG Olsztyn
Problemy z przetargiem na budowę ulic Słowackiego i Miłosza w Olsztynie
17 marca 2022 r. | 11:34
0

Pięć firm zgłosiło się do przetargu na budowę ulic Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn. Gmina na ten cel chciała przeznaczyć aż 3 000 000 zł. Wszystkie zgłoszone oferty znacznie przewyższają budżet gminy. Przetarg najprawdopodobniej zostanie unieważniony.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
Budowę drogi gminnej w Olsztynie – ul. Miłosza Droga publiczna, ogólnodostępna, gminna o przyjętej klasie – droga zbiorcza „Z”, kategoria ruchu KR 2;Dł. drogi 246,13 m, szerokość: 5,50 m
- Nawierzchnia jezdni ścieralna z asfaltobetonu, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym – światło 12 cm,
- Po stronie zachodniej chodnik szer. 1,50 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 1,70 m,
- Po stronie wschodniej dwukierunkowa ścieżka rowerowa szer. 2,00 m oddzielona od jezdni pasem zielni szer. 2,0 m.
- Spadek podłużny w kierunku przebiegu, najniższy punkt w Hm 1+30,14
- Ułożenie kanału teletechnicznego
- Odwodnienie – odprowadzenie wód opadowych przy zastosowaniu zaprojektowanego profilu podłużnego i spadku poprzecznego
- Tereny zielone - przygotować teren do założenia trawników, dokonać humusowania zieleńców i osiać trawą, pielęgnacja trawnika
- Przejście dla pieszych/przejazd dla rowerzystów: wyposażone w solarne latarnie oświetleniowe złożone z nast. elementów:
Słup rurowy o wys. 6,0 m; Oprawa oświetleniowa z asymetrycznym źródłem światła; Panel fotowoltaiczny do ładowania akumulatora; Akumulator do podtrzymywania zasilania, Aktywne doświetlenie Led wyposażone w czujnik ruchu.

Budowę drogi gminnej w Olsztynie – ul. Słowackiego: Droga publiczna, ogólnodostępna, gminna o przyjętej klasie – droga zbiorcza „Z”, kategoria ruchu KR 2. Dł. drogi: 836,70 m, szerokość: 6,00 m, na odcinku zachodnim szer.5,50 m
- Nawierzchnia jezdni ścieralna z asfaltobetonu, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym – światło 12 cm,
- Na odcinku zachodnim: jednostronny przyległy do jezdni chodnik szer. 2,00 m, po stronie zachodniej – dwukierunkowa ścieżka rowerowa szer. 2,00 m
- Na pozostałym odcinku: po stronie południowej chodnik szer. 1,50 m oddzielony od jezdni psem zieleni szer. 3,00 m, po stronie północnej chodnik szer. 1,50 m i ścieżka rowerowa szer. 2,00 m oddzielone od jezdni pasem zieleni szer. 2,00 m
- Spadek podłużny w kierunku zachodnim
- Ułożenie kanału teletechnicznego.

Poniżej znajduje się informacja z otwarcia ofert.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *