zachmurzenie umiarkowane
19°
17°
piątek
Będzie dyskusja o udzieleniu absolutorium dla wójta
17 maja 2021 r. | 12:02
0

W środę 19 maja o godz. 13:00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn. Jednym z punktów porządku obrad będzie dyskusja nad udzieleniem wójtowi gminy Olsztyn absolutorium za 2020 rok.

porządek obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Olsztyn z wykonania budżetu za 2020 rok
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Olsztyn za 2020 rok
3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztyn na dzień 31 grudnia 2020 roku
4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
5. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Olsztyn za rok 2020
6. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Olsztyn za rok 2020
7. Sprawy różneDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *