intensywne opady deszczu
20°
19°
sobota
fot. Wikipedia
Będzie remont dróg w gminie Olsztyn
10 sierpnia 2021 r. | 09:46
0

Znamy wyniki przetargu na remont dróg gminnych na terenie gminy Olsztyn. Gmina na ten cel chciała przeznaczyć 600 000 zł. W przetargu dwie firmy złożyły prawidłowo oferty. Początkowo przetarg wygrała firma Domax z Boronowa za 743 293,54 zł. Jednak, firma ta odmówiła zawarcia umowy. Wobec tego, gmina Olsztyn podpisała umowę z kolejną firmą, Hucz z Boronowa za 796 404,72 zł.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. Przymiłowice, Podgrabie zakres prac remontowych:
Wymiana warstw bitumicznych. Odtworzenie poboczy z kruszywa. Regulacja istniejących wjazdów na posesję.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 197,00mb Szerokość: 5,00m
Powierzchnia jezdni: 985,00m2
Konstrukcja po remoncie:
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 – gr. 3cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm
Pobocza obustronne z kruszywa grubości 10cm: 0,75m
Malowanie linii krawędziowej P-7c – 197 x 0,06 x 2 = 24,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.2. Zrębice ul. Sosnowa zakres prac remontowych:
Wyrównanie istniejącej warstwy kruszywa. Wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 123,00mb, Szerokość: 4,00m, Powierzchnia 492,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
Odcinek dodatkowy zakres prac remontowych
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 30,00mb Szerokość: 5,00m Powierzchnia 150,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.4. Zrębice ul. Kuźmińskiego zakres prac remontowych:
Wymiana istniejącej podbudowy z kruszywa. Wybranie humusu i ziemi aby wpasować remontowaną drogę gminną w centralną część pasa drogowego. Karczowanie krzewów.
Ułożenie warstwy jezdnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 140,00mb Szerokość: 4,00m Powierzchnia 560,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.5. Zrębice ul. Leśna zakres prac remontowych:
Miejscowa wymiana warstwy ścieralnej poprzez wykonanie „łat” prostokątnych, prostopadłych do krawędzi jezdni, szerokości 2,00m, zmiennej długości. Miejscowe zalanie spękań nawierzchni masą bitumiczną uszczelniającą. Odtworzenie malowania poziomego.
Liczba prac remontowych:
Długość łączna „łat” z nowej warstwy ścieralnej: 105,00mb
Szerokość „łat”: 2,00m
Powierzchnia łączna wymienianej warstwy ścieralnej: 210,00m2
Długość łączna szczelin do zalania masą uszczelniającą bitumiczną: 132,00mb
Odtworzenie malowania poziomego – linia krawędziowa przerywana, wąska, P-7c –
malowanie grubowarstwowe o powierzchni łącznej 105m x 0,06 = 6,30m2

2.6. Zrębice, ul. Granitowa (od ulicy Rędzinowej), zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 150,00mb Szerokość: 3,50m Powierzchnia 525,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.7. Zrębice ul. Granitowa (od ulicy Polnej) zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 200,00mb Szerokość: 3,50m Powierzchnia 700,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.8. Zrębice ul. Polna zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 90,00mb Szerokość: 4,00m Powierzchnia 360,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.9. Zrębice ul. Polna (działka nr 95) zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 240,00mb Szerokość średnia: 3,00m Powierzchnia 720,00m2
Spadek poprzeczny: jednostronny – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.10. Bukowno ul. Widokowa zakres prac remontowych:
Wymiana warstw bitumicznych. Odtworzenie poboczy z kruszywa. Regulacja istniejących wjazdów na posesję.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 910,00mb Szerokość: 4,50m
Powierzchnia jezdni wraz z tarczą skrzyżowania i poszerzeniami przy wjazdach: 4195,00m2
Konstrukcja po remoncie:
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm
Pobocza obustronne z kruszywa grubości 10cm: 0,50m
Malowanie linii krawędziowej P-7c – 910 x 0,06 x 2 = 110,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego

2.11. Olsztyn, ul. Napoleona /Polna zakres prac remontowych:
Odtworzenie oznakowania poziomego.
Wymiana istniejącego progu zwalniającego U-25b – 5mb
Wymiana włazu kanałowego żeliwno-betonowego wraz z kołnierzem na właz kanałowy" kratowy"
Zestawienie oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe)
Przejścia dla pieszych P-10: 72,00m2
P-14: 7,50m2
P-4: 19,20m2
P-25: 2,50m2
P-7: 10,00m2

2.12. Olsztyn – Przystanki Autobusowe zakres prac:
Oznakowanie pionowe i poziome nowych miejsc przystankowych. Wybrukowanie peron przystankowych obramowanych krawężnikiem i obrzeżem.
Parametry oznakowania:
Według projektów organizacji ruchu i wykazu oznakowania.
Parametry peronów przystankowych:
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm, na podsypce cementowo– piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm.

Drogi mają zostać wyremontowane do 28 listopada 2021 roku.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *