pochmurnie
13°
czwartek
Jest przetarg na zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie
22 października 2021 r. | 12:34
0

Urząd Gminy Olsztyn ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1.Budowa drogi dojazdowej od ul. Zamkowej
-jezdnia o szerokości 5,00 m z poszerzeniami na łukach do 7,4m
-nawierzchnia z kostki granitowej, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym – światło 12 cm, od strony chodnika światło 4 cm
-chodnik jednostronny szer. 2,0m (plus 0,15m krawężnik)
-skrzyżowanie z ul. Zamkową w miejscu istniejącym.
2.2.Budowa parkingów
- jezdnia dojazdowa szer. 4,5m
- jezdnia manewrowa bezpośrednio przy stanowiskach 5,0m
- nawierzchnia jezdni z kostki granitowej
- nawierzchnia stanowisk parkingowych (szer. 2,50m głęb. 5,0m): z kratki stabilizującej typu „plaster miodu” z wypełnieniem kruszywem granitowym
- utwardzone tereny wielofunkcyjne we wschodniej części opracowania ( na terenie 2 UK) o nawierzchni z kratki stabilizująca typu „plaster miodu” z wypełnieniem humusem z obsianiem trawą
- nawierzchnia stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych (szer. 3,60m, głęb. 5,0m) z kostki stabilizującej typu „plaser miodu” z wypełnieniem kruszywem w odcieniu niebieskim, a przy budynku UG z kostki betonowej pomalowanej na kolor niebieski z symbolem P-24
- po stronie północnej chodnik szer. 2,0m stanowiący dojście do Podzamcza, a w jego ciągu w 2 miejscach schody terenowe: 8 stopni wys. 15cm, szer. 35cm, z obustronną poręczą.
Długość projektowanego odcinka drogi dojazdowej i dróg manewrowych wynosi ok. 320m.
2.3.Wykonanie muru gabinowy parametry:
- pręty ze stali galwanizowanej grubości 4 mm
- oczko szer. 5 cm wys. 10 cm
- pokrywa dolna i górna montowana na spirale ze stali galwanizowanej
- dodatkowe wzmocnienie kosza max. co 1,0 m
- kosz muru wypełnić kruszywem dolomitowym granulacji od 6 do 12 cm
- wewnętrzna ściana pomiędzy murem a gruntem zabezpieczona geowłókniną nietkaną, igłowaną, szer. min. 2,60 m (na zakładzie 0,50 m)
- mur ułożyć na podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, po wcześniejszym wyrównaniu i stabilizacji gruntu rodzimego
- stabilizacja muru oporowego poprzez montaż rury stalowej d 60 mm co max. 1,0 m, zagłębionej w gruncie poprzez wbicie na głębokość min. 0,80 m.
2.4. Wykonanie muru żelbetowy: Przy istniejącym ogrodzeniu zlokalizowanym po stronie południowej należy wykonać mur oporowy z typowych elementów żelbetowych typu ,,L" wysokości 1,0 m: długość muru 14 m. Mur ułożyć na podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, po wcześniejszym wyrównaniu i stabilizacji gruntu rodzimego
2.5. Wykonanie odwodnienia: Wody opadowe z drogi dojazdowej oraz z parkingu północnego odprowadzane będą powierzchniowo poprzez wpusty uliczne z podłączeniem przykanalikami do projektowanego kanału deszczowego Ø200, który włączony będzie do istniejącej studni rewizyjnej przed skrzyżowaniem z ul. Zamkową.
Podstawowe wielkości:
- długość kanału deszczowego z PCW: średnica Ø200mm x 5,9mm-183 m
- łączna długość przy kanalików PCW Ø160mm- 49 m+ 22 m (od parkingu policji)
- studzienki rewizyjne żelbetowe Ø1,00 m - 8 szt.
- projektowane wpusty - 9 szt.
2.6. System kontroli ilości pojazdów na parkingu z pętlami indukcyjnymi i zasilaniem
2.7. Platforma wjazdowo-wyjazdowa - automatyczny terminal systemu parkingowego z kontrolą szlabanów, terminalem opłat z czytnikiem kart
2.8. Automatyczny słupek wjazdowo-wyjazdowy z zasilaniem oraz 2 słupki nieruchome blokujące wjazd, sterowanie i sygnalizacja świetlna LED.
2.9. Budowa oświetlenia drogowego w zakresie:
- budowa szafki sterowniczej oświetlenia SSO
- wykonanie zasilania szafki sterowniczej SSO z istniejącej rozdzielni oświetlenia zamku
- montaż latarni oświetleniowych z oprawami LED
- montaż przewodów kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o średnicy 22mm w latarniach;
Ponadto wzdłuż chodnika i na terenie łąki kwietnej zastosowano oświetlenie w postaci lamp solarnych ustawionych na słupie wysokości 3,0 m posadowionych na cokole betonowym. Kolor lampy i słupa czarny
2.10. Wykonanie ogrodzenia dł. 22,00m z przęseł panelowych ustawionych na słupkach stalowych osadzonych w betonowych cokołach o następujących parametrach:
- szerokość - 248 cm
- wysokość - 180 cm
- przęsła ustawione na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołu betonowego o szerokości 30 cm,
- słupek- profil zamknięty 50*70*2mm
- brama rozsuwana wys. 1,80 szer. 4,0m oraz furtka wys. 1.80m i szer. 1,50m
2.11. Rozbiórka istniejącej bramy, furtki, wjazdowej i ogrodzenia z cegły klinkierowej
2.12. Rozbiórka nawierzchni przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową i krawężnika,
2.13. Elementy małej architektury : ławki na gabionie, kosze na śmieci donice gabionowe , stojak na rowery
2.14. Wykonanie wycinki kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzeń zieleni zgodnie z projektem

Oferty można składać do 9 listopada.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *