zachmurzenie duże
16°
15°
poniedziałek
Jutro radni podniosą podatki
15 listopada 2021 r. | 12:29
0

We wtorek 16 listopada o godz. 14:30 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której radni podniosą podatki.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn (druk nr: 195).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Olsztynie (druk nr:196).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci drogowej Gminy Olsztyn na lata 2022 - 2026" (druk nr: 197)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie i zmianę urzędowych nazw miejscowości (druk nr: 198)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku." (druk nr: 199).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok (druk nr: 200)
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych (druk nr: 201)
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr:202)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 (druk nr: 203)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 204)
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/23/19 Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn (druk nr: 205)
16. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Olsztyn.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *