pochmurnie
sobota
Radni rozpatrzą skargi na dyrektorów szkół i podejmą uchwałę w sprawie transportu po gminie Olsztyn
12 maja 2021 r. | 11:50
6

We wtorek 18 maja w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której radni podejmą uchwały w sprawie skarg na dyrektorów szkół w gminie Olsztyn oraz wyrażą zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie jurajskiej Gminy Olsztyn.

Początek sesji o godz. 13:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kusięta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr: 148)
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Olsztyn
(druk nr: 149)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego - zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kϋhna przy szkole podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości
na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach (druk nr: 150)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Olsztyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Olsztyn (druk nr: 151)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (druk nr: 152)
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olsztyn
(druk nr: 153)
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Olsztyn (druk nr: 154)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r." (druk nr: 155)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (druk nr: 156)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 (druk nr: 157)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 158)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie jurajskiej Gminy Olsztyn (druk nr: 159)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób (druk nr: 160)
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Olsztyn uchwały (druk nr: 161)
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego (druk nr: 162)
20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 25 lutego 2021 r. dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr: 163)
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach (druk nr: 164)
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektorów Szkół Podstawowych w: Biskupicach, Turowie, Olsztynie, Zrębicach i Kusiętach (druk nr: 165)
23. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2020 rok
24. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok
25. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
26. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Olsztyn.6 odpowiedzi na “Radni rozpatrzą skargi na dyrektorów szkół i podejmą uchwałę w sprawie transportu po gminie Olsztyn”

 1. jaceq_trąbalski pisze:

  Można uzyskać nieco więcej informacji nt. zarzutów dla dyrektorów? To ważne, by takie rzeczy upubliczniać, bo ludzie mają prawo wiedzieć, jak działa albo nie działa edukacja. Każdy, kto ma dziecko wie, że dziś bez “korków” to prawie niemożliwe skończyć szkołe.

  11
  2
  • Tonny Olsztyński pisze:

   Dlaczego nie przeprowadza się konkursów na dyrektorów w Gminie ? Są szkoly a w szczególności jedna, gdzie dyrektor jest ponad prawem , sprawuje władze nieograniczoną.

   • Gock pisze:

    Korpetycje szczególnie z j. angielskiego. Czy szkoła w Olsztynie jest płatna ? Czy darmowa? Ja odnosze wrazenie ze płatna jezeli rodzice placa z tzw ,, korki “. Czy nie mozna nauczyc angielskiego bez nich? To samo ma się do matematyki.

 2. nnw pisze:

  A z kim będzie zawarta ta umowa skoro gmina chce uzyskać zgodę? To raczej już powinno być wiadome i podane do publicznej wiadomości.

  Skargi na dyrektorów dotyczą epuap jest to zamieszczone w projektach ustaw. Choć gmina powinna bardziej wysłać co niektórych olsztyńskich nauczycieli na emeryturę pozbywając się w trybie natychmiastowym za podejście do uczniów i metodykę nauczania a już w szczególności jednego.

 3. Madka_polka pisze:

  Jak wiadomo, ryba psuje się od głowy. Ale niektóre nauczycielki też chyba zapomniały na czym polega edukacja. Krzykiem i wydzieraniem się na uczniów wiele nie osiągną, szczególnie jeśli sytuacja ma miejsce klasach pierwszych bądź drugich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *