pochmurnie
sobota
Wojewoda unieważnił część uchwały RG Olsztyn ws. statutu!
12 sierpnia 2019 r. | 09:46
0

Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego unieważnił uchwałę Rady Gminy Olsztyn. Chodzi o uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr III/23/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn.

W przepisie § 4 pkt 2 uchwały, zmieniającym § 2 ust. 3 Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 2 do Statutu Gminy Olsztyn, Rada Gminy Olsztyn wskazała, że członek komisji może, zwrócić się w związku z badaniem skargi, wniosku lub petycji z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub materiałów do: a) podmiotu, który wniósł skargę, wniosek lub petycję, b) podmiotu, w którego interesie został wniesiony taki środek, c) podmiotu, którego działalności dotyczy skarga, wniosek lub petycja, d) właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej. Tym samym Rada Gminy Olsztyn przyznała członkowi ciała kolegialnego, jakim jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Olsztyn uprawnienie do występowania na zewnątrz, czyli do reprezentacji Komisji.

W ocenie organu nadzoru takie postanowienie uchwały należy uznać za sprzeczne z ww. przepisami. Komisja, jako ciało kolegialne powinna podejmować czynności gremialnie, a nie wyrażać wolę poprzez działania poszczególnych jej członków. Nie można bowiem tracić z pola widzenia sytuacji, w której jeden członek komisji ma określone stanowisko w danej sprawie, a inny stanowisko odmienne i zwracać się oni będą do osób trzecich o podanie różnych informacji, czasem ze sobą sprzecznych. Mogłoby się też okazać, że członkowie komisji zwracają się do poszczególnych podmiotów o podanie tych samych informacji niezależnie od siebie. Postanowienie § 4 pkt 2 uchwały narusza więc istotę działania komisji, jako ciała kolegialnego. Komisja jako ciało kolegialne (a nie poszczególni jej członkowie) powinna podejmować czynności wyjaśniające, jak również zajmować stanowisko w danej sprawie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie możecie zobaczyć poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *