zachmurzenie umiarkowane
20°
19°
sobota
Nie będzie młodzieżowej rady gminy Olsztyn
10 października 2022 r. | 09:00
5

Nie będzie młodzieżowej rady gminy Olsztyn. Radni, którzy podczas sesji nie zabierają praktycznie głosu, uznali, że żaden podmiot nie wyraził nigdy takiego zainteresowania.

Poniżej uzasadnienie do uchwały w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Petycja z dnia 22 lipca 2022 r. (data wpływu: 31 lipca 2022 r.) dotyczy utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne, co stanowi rozwinięcie zadania wskazanego w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Powołanie młodzieżowej rady następuje na podstawie uchwały podjętej z własnej inicjatywy bądź na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) lub podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności organizacji pozarządowych działających na terenie danej gminy, samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie działalności społecznej samorządu powinno być dostosowane do warunków w nim panujących, odnosić się do potrzeb młodzieży oraz złożonych w tym temacie wniosków. Od zaangażowania młodzieży w proces powołania młodzieżowej rady gminy zależy zdolność wykonywania przez radę swoich zadań oraz celowość jej istnienia.

Żaden podmiot reprezentujący zainteresowane środowiska nie wnioskował do Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (wcześniej Urzędu Gminy Olsztyn) o utworzenie młodzieżowej rady, w tym również postulaty takie nigdy nie pojawiały się ze strony jednostek organizacyjnych jakimi są szkoły podstawowe.

Petycja złożona została przez osobę fizyczną w żaden sposób nie związaną z gminą Olsztyn, a jej autor nie zawarł w niej konkretnych argumentów przemawiających za utworzeniem młodzieżowej rady poza ogólnikowym wskazaniem na rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, motywacji do większej aktywności obywatelskiej i uzyskanie realnego wpływu na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Żadne z tych argumentów nie odnosi się wprost do Miasta i Gminy Olsztyn, jej struktury demograficznej czy specyfiki. Młodzież zamieszkała na terenie gminy, ze względu na jej miejsko/wiejski charakter, ma ułatwiony dostęp do organów gminy oraz sołectw, a swoje oczekiwania i postulaty może prezentować za pośrednictwem radnych i sołtysów. W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu petycji za bezzasadną. Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.5 odpowiedzi na “Nie będzie młodzieżowej rady gminy Olsztyn”

 1. Nnw pisze:

  Przecież od samego początku to było jasne i wiadome że tak będzie.

 2. EM pisze:

  Zabierałem głos w tej sprawie będąc zdecydowanym orędownikiem tej inicjatywy . Znam przyczyny o których pisałem i nadal je podtrzymuje . To strach przed pytaniami ze strony ludzi młodych i niezależnych od sitwy . Jaka powinna być odpowiedz : ciągle ta sama, organizujcie się . Olsztyn jest gotowy na Jurajskie Słoneczka . Grupie inicjującej chętnie pomogę .

  • Nnw pisze:

   Właśnie ludzi młodych i nie zależnych od sitwy. To było by bardzo wspaniałe, a tu jak wiadomo jest jak jest i dopuki ta elita dzierży władzę będzie tak jak jest. Ale wszystko w rękach ludzi oby bez klapek na oczach i machających ręką na wszystko cytując “jest jak jest lepiej nie będzie”.

 3. EM pisze:

  Wyrażam zainteresowanie zapisem z sesji rady miasta i gminy z dnia 26.09 2022 roku . Po ponad dwóch tygodniach nie ma i wątpię żeby było , uzasadnienie ( nie było zainteresowania ) , otóż jest tylko nie ma kto się upomnieć . Młodzieżowa Rada Gminy by mogła i dlatego jej nie ma .

 4. EM pisze:

  Obejrzałem zapis z ostatniej sesji rady . Mam tylko jeden przekaz : PORZUCIE WSZELKĄ NADZIEJE .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *