zachmurzenie małe
14°
12°
poniedziałek
“Niemi radni” z Komisji Rewizyjnej dali zielone światło na absolutorium dla wójta
04 czerwca 2021 r. | 13:32
0

"Niemi radni" nie mieli wątpliwości. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Olsztyn przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pozytywną pozytywną opinię o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Olsztyn za 2020 r. RIO nie miało wyboru i zgodziło się z decyzją komisji.

W uzasadnieniu czytamy:

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 maja 2021 r., który wpłynął do Izby 25 maja 2021 roku, stwierdza co następuje: Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Olsztyn , rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305). Wniosek o udzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie.

Biorąc pod uwagę powyższe - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *