zachmurzenie duże
16°
15°
poniedziałek
lapy.pl
Paczki żywnościowe dla potrzebujących
21 stycznia 2020 r. | 09:42
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie rozpoczął kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa 2014-2020.

Aby zakwalifikować się do w/w pomocy należy spełniać kryterium dochodowe:

 • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1056 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

oraz przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.), to jest pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z co najmniej jednego poniższego powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na paczki żywnościowe składają się takie artykuły spożywcze, jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser żółty, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOPSem.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *