zachmurzenie duże
16°
15°
poniedziałek
Powstanie ponad 10 km nowych tras rowerowych w gminach Żarki i Olsztyn!
23 września 2020 r. | 12:02
0

10 km nowych tras rowerowych powstanie na terenie gmin Olsztyn i Żarki. Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

W podpisaniu umowy uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn i Klemens Podlejski, burmistrz miasta i gminy Żarki.

„Województwo Śląskie to zielony rejon, który ma ogromny potencjał, oferując wiele ciekawych miejsc rekreacyjnych i turystycznych, które można połączyć spójną siecią dróg rowerowych. Jura Krakowsko-Częstochowska jest doskonałą przestrzenią do aktywnego wypoczynku. Dlatego przystępujemy do budowy trasy rowerowej, dzięki której rowerzyści w komfortowy sposób będą mogli się przemieszczać i podziwiać uroki Jury” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Inwestycja polega na budowie trasy rowerowej o długości 10,2 km w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa - Gmina Olsztyn (5,618 km); Suliszowice, Jaroszów - Gmina Żarki (4,615 km). W ramach projektu zostaną wykonane również trzy Miejsca Odpoczynku Rowerzysty. Koszt inwestycji to niespełna 9 mln zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 6,4 mln zł.

„Stawiamy na turystykę, to istotny element regionalnej gospodarki. Wierzę, że uda się przekonać przedstawicieli Komisji Europejskiej do inwestowania w tym zakresie. Gratuluję przedstawicielom gmin tej inwestycji, jestem przekonany, że trasy rowerowe na Jurze przyciągną do naszego regionu wielu turystów, którzy będą mogli przekonać się, ile atrakcji oferuje Jura Krakowsko-Częstochowska” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w województwie śląskim poprzez rozwój regionalnych tras rowerowych.

Cele pośrednie to:

Rozwój infrastruktury transportu rowerowego o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, w tym: Jurajskiego Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, czy projektowanego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów,
Stworzenie ciągłego, spójnego, bezpiecznego systemu tras rowerowych, powiązanego z innymi formami transportu,
Odciążenie drogowego układu komunikacyjnego,
Wzrost zainteresowania komunikacją rowerową,
Kształtowanie układu komunikacyjnego w oparciu o systemy proekologiczne oraz przyjęte w perspektywie kierunki rozwoju gmin,
Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez transport samochodowy wpływające na poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,
Rozwój ruchu turystycznego i aktywnej rekreacji rowerowej (wzrost liczby turystów),
Poprawa dostępności do obiektów i obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo, tj.: zabytków, ruin zamków, ostoi, ostańców, jaskiń na Jurze Krajowsko-Częstochowskiej.

Budowa trasy regionalnej będzie miała istotny wpływ na życie mieszkańców miejscowości Zrębice, Krasawa, Suliszowice i Jaroszów. Brak infrastruktury rowerowej uniemożliwiał bezpieczne poruszanie się wzdłuż ruchliwych dróg powiatowych i gminnych. Realizacja projektu podkreśli też atrakcyjne walory województwa śląskiego w zakresie Szlaku Orlich Gniazd i Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, a tym samym ułatwi promocję województwa jako regionu przyjaznego mieszkańcom i turystom.

Realizacja projektu jest wynikiem przyjętych w ubiegłym roku przez Zarząd „Założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych”. Jest to opracowanie, które wskazuje korytarze ruchu rowerowego, czyli pasy terenu, w obrębie których wytyczone i budowane mają być regionalne trasy rowerowe. Inwestycja w Olsztynie i Żarkach jest świetnym przykładem na to, jak w obrębie takiego pasa efektywnie prowadzić wszystkie etapy inwestycyjne od projektu do realizacji. Ogromne znaczenie ma także zachowanie wysokiego standardu technicznego trasy, co było jednym z warunków dofinansowania inwestycji przez Samorząd Województwa.

Standard uwzględnia analizę problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce i przykłady dobrych praktyk w tym zakresie z kraju i zagranicy. Stosowanie wysokiego standardu technicznego będzie wymagane także przy realizacji kolejnych inwestycji rowerowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz rekomendowane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego. /UMW/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *