zachmurzenie duże
14°
13°
niedziela
Radni jeszcze raz pochylą się na uchwałą dotyczącą opłat za śmieci!
11 grudnia 2020 r. | 12:19
1

We wtorek 15 grudnia 2020 roku w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której radni jeszcze raz pochylą się nad uchwałą dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada też zajmie się kwestią regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wyznaczy aglomerację Olsztyna.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/177/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok (druk nr: 114)
6. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2023 (druk nr: 115)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (druk nr: 116)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w Bukownie (druk nr: 117)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/179/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn (druk nr: 118)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olsztyn (druk nr: 119)
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn (druk nr: 120)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/20 Rady Gminy Olsztyn
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr: 121)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/173/20 Rady Gminy Olsztyn
z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr: 122)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026 (druk nr: 123)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr: 124)
16. Prezentacja projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2021 r. oraz dyskusja nad przedłożonymi projektami
17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
18. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej
19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028 (druk nr: 125)
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2021 rok
(druk nr: 126)
21. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
22. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Olsztyn.Jedna odpowiedź do “Radni jeszcze raz pochylą się na uchwałą dotyczącą opłat za śmieci!”

  1. krystian_samuel pisze:

    A tak w ogóle to czemu Strachy wywożą dwa razy kosze zmieszane, skoro tamci wywozili raz? Przecież nikt tych koszy dwóch nie zapełni za miesiąc…
    Chyba, że w Olsztynie cudownie się mnoży śmieci jak sugerował radny Młyńczak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *