słabe opady deszczu
24°
20°
piątek
fot. UG Olsztyn
Raport o stanie gminy Olsztyn za 2021 rok
26 maja 2022 r. | 10:53
0

Rada Miejska w Olsztynie rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy regulują zapisy art.28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz.559 z późn. zm.)

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Przepisy nie formułują szczegółowych wymogów dotyczących zgłoszenia. Należy jednak przyjąć, że powinno z niego wyraźnie wynikać żądanie dopuszczenia konkretnej , wskazanej z imienia i nazwiska osoby do udziału w debacie nad raportem, opatrzone jej  własnoręcznym czytelnym podpisem.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *