słabe opady deszczu
poniedziałek
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DK46 będzie poprawiona
31 sierpnia 2021 r. | 11:50
0

Urząd Gminy Olsztyn ogłosił przetarg na poprawę standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Olsztyn poprzez remont ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46.

Długość odcinka ścieżki rowerowej przewidziana do remontu nawierzchni wynosi 1860,00m.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- frezowanie korekcyjnie istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej,
- dokładnie oczyszczenie mechanicznie,
- skropienie emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości i długości ścieżki rowerowej,
- prace wykończeniowe,

Parametry ścieżki rowerowej:
- szerokość nawierzchni po remoncie wynosi 4,00m,
- spadek poprzeczny wymienianej warstwy ścieralnej zaprojektowano jako dwustronny, „daszkowy”- 2%
- niweletę należy prowadzić po stanie istniejącym, zachowując istniejące spadki podłużne,
- rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02,
- rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04,

Konstrukcja ścieżki rowerowej po wymianie warstwy ścieralnej:
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S / 50-70 - 4cm,
- istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu, oczyszczeniu i skropieniu - 0-4cm,
- istniejąca podbudowa z kruszywa,

Odwodnienie:
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne w pobocza i tereny zielone, tak jak w stanie istniejącym.

Oferty można składać do piątku, 3 września.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *