zachmurzenie umiarkowane
20°
19°
sobota
UM w Tarnowskich Górach
Urząd przypomina o odśnieżaniu dachów i chodników
20 grudnia 2022 r. | 12:47
3

Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o potencjalnych zagrożeniach występujących w okresie zimowym. Konieczne jest odśnieżanie dachów i chodników przy posesji.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele lub zarządcy budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351).

Informujemy, że nadal obowiązuje Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

Obowiązek obejmuje bezpieczne odśnieżanie dachów, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić osobom znajdującym się bezpośrednio przy budynku. Nie zapomnij także o odśnieżeniu chodnika przy swojej posesji.

Pamiętaj, by zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonania prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu i chodnika! Przestrzegaj wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. /UMiG/3 odpowiedzi na “Urząd przypomina o odśnieżaniu dachów i chodników”

 1. obibok pisze:

  W świetle prawa nie trzeba odśnieżać chodnika jeżeli między granicą nieruchomości a chodnikiem jest usytuowany rów melioracyjny, trawnik, pas zieleni! Jeżeli chodnik nie przylega do granic nieruchomości (czyt. ogrodzenia, granicy wzdłóż chodnika) do odśnieżenie takowego zobowiązana jest gmina.

  Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych. Obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorcach, użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

  SN stwierdził, że to gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sytuacji nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Co z tego wynika?

  W pierwszej kolejności to właściciel odpowiada za odpowiedni stan chodnika. Jednak to gmina musi sprawować nadzór nad realizowaniem tego obowiązku. Zaniedbanie w tym zakresie mogą uwolnić właściciela od odpowiedzialności, np. za szkodę na osobie spowodowana poślizgnięciem się na nie odśnieżonym chodniku.

  Wtedy to gmina, a nie właściciel nieruchomości może ponosić odpowiedzialność za szkodę wynikającą z braku realizacji obowiązku nadzoru.

  To tak dla uświadomienia mieszkańcom do jakich prac jest zobligowana w kwestii odśnieżania.

 2. Maćko_borkowitz pisze:

  Rozporządzenie dotyczy również Zarządców naszej gminy i miasta? Bo patrząc na stan dróg i ulic, w tym okolicy Urzędu Miasta to chyba nie… No ale wiadomo, przyjdzie wiosna lub odwilż i problem rozwiąże się sam.

 3. Ania pisze:

  Nie wspomnę już o chodnikach po których nie da się przejść i są omijane z daleka przez Pana który ma odśnieżać je…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *