zachmurzenie duże
14°
13°
niedziela
We wtorek sesja ws. podwyżki za śmieci!
18 lipca 2019 r. | 10:14
2

We wtorek 23 lipca o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie odbędzie się sesja Rady Gminy Olsztyn, podczas której radni głosować będą w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr: VI/67/19).
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr: VI/68/19).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt nr: VI/69/19).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 (projekt nr: VI/70/19).
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (projekt nr: VI/71/19).
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty.
12. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Olsztyn.2 odpowiedzi na “We wtorek sesja ws. podwyżki za śmieci!”

  1. pytanie pisze:

    jakie maja być nowe stawki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *