bezchmurnie
22°
21°
sobota
Za tydzień odbędzie się pierwsza sesja w tym roku!
02 marca 2021 r. | 12:30
0

We wtorek 9 marca odbędzie się pierwsza sesja Rady Gminy Olsztyn w 2021 roku! Zgodnie z porządkiem obrad, radni podejmą uchwałę w sprawie...tajemniczego przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Przedstawienie Radzie Gminy Olsztyn wyników konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Olsztyn - odczytanie protokołu podsumowującego
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Olsztyn (druk nr: 127)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego (druk nr: 128)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (druk nr: 129)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Biskupice (druk nr: 130)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 131)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 132)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Olsztyn (druk nr: 133)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 134)
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 135)
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przymiłowice w gminie Olsztyn
(druk nr: 136)
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przymiłowice w gminie Olsztyn
(druk nr: 137)
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 138)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olsztyn, położonych w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn
(druk nr: 139)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn (druk nr: 140)
20. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne - w drodze zamiany z osobą fizyczną (druk nr: 141)
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn" (druk nr: 142)
22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupie 12 drzew - pomniki przyrody, rosnących na terenie placu Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, gmina Olsztyn (druk nr: 143)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/30/19 z dnia 5 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych (druk nr: 144)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 (druk nr: 145)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 146)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn na rok 2021 (druk nr: 147)
27. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
28. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Olsztyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *